Gmina Niechlów

Szanowni Państwo,
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 25.05.2020 r.:
 
- ilość osób objętych kwarantanną – 9
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 4
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 30  w tym:
 • Gmina Góra - 21
 • Gmina Wąsosz - 1
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 8.
Osób hospitalizowanych – 10 w tym:
 • Gmina Góra - 9
 • Gmina Wąsosz - 0
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 1.
Ozdrowienicy - 27.

Dzięki nawiązanej współpracy z 16. Brygadą Wojsk Obrony Terytorialnej, po raz kolejny żołnierze wsparli naszą gminę w dostarczeniu artykułów z Banku Żywności.

Wspólnie z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ochotniczą Strażą Pożarną w Luboszycach żywność została szybko i bezpiecznie dostarczona do mieszkańców, którzy korzystają z takiej formy pomocy.

0001

Od środy 3 czerwca do 1 sierpnia 2020 r. młodzi rolnicy będą mogli składać w ARiMR wnioski o przyznanie premii na rozpoczęcie samodzielnego gospodarowania. Pomoc finansowana jest z budżetu PROW 2014-2020.
O „Premię dla młodych rolników” może ubiegać się osoba, która w dniu złożenia wniosku ma nie więcej niż 40 lat i posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Jeżeli ich nie ma, powinna uzupełnić je w ciągu 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Musi też posiadać gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha i rozpocząć prowadzenie w nim działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy.

Przedstawiamy Państwu kolejną sylwetkę Gminy Niechlów – Piotr Atrachimowicz, prezes Stowarzyszenia Triumphator Judo i Jujitsu.

Pan Piotr związany z tą dyscypliną sportu związany jest od 6 roku życia, gdzie po raz pierwszy odbył swój trening z trenerem Panem Remigiuszem Drzewieckim.

Na pytanie skąd wziął się pomysł na stworzenie właśnie klubu Judo i Ju-Jitsu odpowiada:

- Na początku spotykaliśmy się w małym gronie, gdzie trenowaliśmy w celach rekreacyjnych, mieszane sztuki walki. Z czasem grupa się rozrosła, a poziom treningowy pozwalał nam myśleć o startach w zawodach.

Aby móc startować w zawodach trzeba było dopiąć formalności, a przede wszystkim założyć stowarzyszenie. Tak więc w 2014 r. powstał Klub Sportowy Triumphator Judo i Ju-Jitsu.

Uwaga Rodzice,

informujemy, że przedszkola w Niechlowie i Sicinach będą prowadziły zajęcia opiekuńcze od godziny 6:45 do godziny 15:45.

Jeżeli ktoś z Państwa nie jest w stanie zapewnić dziecku opieki i wyraża chęć skorzystania z miejsca w przedszkolu, prosimy o wypełnienie formularza, który jest dostępny do pobrania na stronach placówek i dostarczyć go co najmniej dzień przed planowanym pójściem dziecka do przedszkola.

Szanowni Państwo
 
 
poniżej przekazuję informację Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z dnia 14.05.2020 r.:
 
- ilość osób objętych kwarantanną – 5
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 4
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 30  w tym:
 • Gmina Góra - 21
 • Gmina Wąsosz - 1
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 8.
Osób hospitalizowanych – 10 w tym:
 • Gmina Góra - 9
 • Gmina Wąsosz - 0
 • Gmina Niechlów - 0
 • Gmina Jemielno – 1.
Ozdrowienicy - 27.

Sprzęt komputerowy zakupiony dzięki dofinansowaniu w ramach programu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 został przekazany naszym placówkom oświatowym.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie, spowodowaną COVID-19. Zawieszenie działalności placówek oświatowych spowodowało rozpoczęcie zdalnych lekcji. Wielu uczniów nie posiada sprzętu komputerowego bądź dostępu do internetu, w związku z czym nie jest w stanie realizować podstawy programowej. Łącznie zakupiono 35 tabletów i 13 laptopów. Użyczeniem zakupionego sprzętu uczniom zajmą się dyrektorzy placówek.

Do 15 czerwca 2020 r. został przedłużony termin składania wniosków przez tych rolników, którzy chcą ubiegać się w ARiMR o pomoc finansową z PROW 2014-2020 w ramach działania „Dobrostan zwierząt”.

 

Ten nowy rodzaj wsparcia z PROW 2014-2020 przeznaczony jest dla hodowców krów i świń. Ma on rekompensować im dodatkowo poniesione koszty i utracone dochody w wyniku wprowadzenia praktyk hodowlanych związanych z podwyższonym dobrostanem zwierząt. Dopłaty mogą otrzymać ci rolnicy, którzy zadbają o lepsze samopoczucie i zdrowie zwierząt, poprawiając warunki ich utrzymania przez zwiększenie powierzchni bytowej przypadającej na jedno zwierzę (krowę, lochę, tucznika) o co najmniej 20 proc. w stosunku do wymaganej obecnie minimalnej powierzchni lub przez zorganizowanie zwierzętom dostępu do pastwiska czy wybiegu.

Roczne stawki tych płatności wynoszą: 301 zł na lochę (zwiększenie powierzchni
w budynkach); 24 zł na tucznika (zwiększenie powierzchni w budynkach); 185 zł na krowę mleczną (wypas w sezonie pastwiskowym); 595 zł na krowę mleczną (zwiększenie powierzchni w budynkach); 329 zł na krowę mamkę (dostęp do wybiegów poza sezonem pastwiskowym).

Od dziś otwarte są Gminna Biblioteka w Niechlowie oraz Filia biblioteczna w Sicinach, które zmieniły godziny otwarcia.

Gminna Biblioteka w Niechlowie będzie czynna dla czytelników:
poniedziałek: 11:00 – 17:00
wtorek - piątek: 9:00 – 15:00

Filia biblioteczna w Sicinach:
poniedziałek: 10:00 – 16:00
wtorek - piątek: 9:00 - 15:00