Gmina Niechlów

Szanowni Państwo

 

Państwowa służba hydrogeologiczna przesyła zaktualizowaną informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju w związku z występowaniem niżówki hydrogeologicznej. Obecnie stan zagrożenia utrzymuje się dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego i śląskiego. Ponadto wprowadza się stan zagrożenia również dla województw: podlaskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i zachodniopomorskiego. Natomiast, z powodu poprawy sytuacji hydrogeologicznej, odwołuje się stan zagrożenia dla województwa opolskiego i dolnośląskiego.

Będziemy Państwa informować o rozwoju i prognozowanych zmianach sytuacji hydrogeologicznej w wydawanych przez państwową służbę hydrogeologiczną komunikatach i prognozach.

 

 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze z dnia 22.10.2020 r.:


- ilość osób objętych kwarantanną – 252

   Gmina Góra - 189
   Gmina Wąsosz - 34
   Gmina Niechlów  - 23
   Gmina Jemielno –  6

- ilość osób objętych izolacją – 41
- ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 103
- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa –  41    w tym:

   Gmina Góra - 27
   Gmina Wąsosz - 8
   Gmina Niechlów  - 3
   Gmina Jemielno –  3

- Ozdrowieńcy: 0
- Zgony: 1


Z uwagi na to, że szpitale zakaźne znajdują się poza powiatem górowskim nie możemy udzielić informacji dot. osób hospitalizowanych

Przypominamy o trwającym Powszechnym Spisie Rolnym. Zakres, formę i tryb przeprowadzenia spisu, tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu reguluje Ustawa o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. przyjęta przez Prezydenta RP. Rolnicy, którzy chcieliby dokonać samospisu proszeni są o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Gminnym Biurem Spisowym w celu umówienia spotkania z rachmistrzem. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Urzędzie Gminy Niechlów nie możliwości dokonania samospisu. Udział w spisie jest obowiązkowy, co wynika z ustawy  z 31 lipca 2019 roku o Powszechnym Spisie Rolnym jak również z członkostwa w Unii Europejskiej – spisy rolne odbędą się w tym roku we wszystkich Państwach należących do Unii. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej.

000111

Od 24 października obostrzenia dotyczące strefy czerwonej będą obowiązywać w całej Polsce. Dodatkowo wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa w zakresie edukacji, gospodarki oraz  życia społecznego. Będą to:

 • objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych – (szczegóły określi MEN w rozporządzeniu);
 • w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna;
 • zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia ostatnich turnusów rozpoczętych przed 26 października;
 • zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos;
 • max. 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych;
 • ograniczenie przemieszczenia się osób powyżej 70. roku życia – z wyłączeniem wykonywania czynności zawodowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego czy też udziału we mszy świętej lub obrzędów religijnych.

Zalecamy pozostawanie w domach, o ile jest to możliwe. Ograniczajmy wychodzenie z domu do absolutnego minimum, poza wykonywaniem pracy, czy zaspokajaniem niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego.

122323342_10159153766939653_6943204942382912211_o

16 października, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła wypłatę zaliczek na poczet płatności bezpośrednich za 2020 rok oraz zaliczek na poczet płatności obszarowych PROW. W tegorocznej kampanii wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Zaliczki w 2020 r. wypłacane będą polskim rolnikom na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie i w przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych PROW - 85 proc.

1745290ba0f4553dd911a747f87493b4

Informujemy, że z uwagi na ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa Urząd Gminy Niechlów przyjmuje interesantów tylko w sprawach pilnych na parterze budynku. Petenci, którzy są przyjmowani proszeni są o zasłanianie nosa i ust, dezynfekcję, nałożenie rękawiczek ochronnych oraz posiadanie własnego długopisu. Jednocześnie informujemy, że Przewodniczący Rady Gminy zawiesił swoje dyżury do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu (65) 544 32 46.

2_wazny-komunikat-1024x724-800x565

Pasowanie na ucznia i tym samym włączenie do szkolnej społeczności to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego ucznia. Pasowanie pierwszaków z Sicin mimo trwającej pandemii miało bardzo uroczysty i podniosły charakter. 13 października dzieci złożyły ślubowanie na sztandar szkoły oraz zostały pasowane na uczniów przez dyrektor Anetę Juskę. Po programie artystycznym przygotowanym przez uczniów klasy pierwszej sekretarz gminy Wojciech Kuryłło złożył wszystkim życzenia z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej. Na zakończenie każdy pierwszak otrzymał maskotkę i pomoce dydaktyczne od rodziców oraz koleżanek i kolegów z II i III klas.

5_1

Od soboty, 17 października, w całym kraju obowiązywać będą nowe zasady bezpieczeństwa. Wyjątkiem są ograniczenia dotyczące wesel i innych uroczystości rodzinnych – one zaczną obowiązywać od 19 października.

Strefa żółta (cały kraj, z wyjątkiem powiatów ze strefy czerwonej):

 • lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00  wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos;
 • ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;
 • od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej;
 • w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2;
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe;
 • wydarzenia sportowe bez udziału publiczności;
 • w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność;
 • zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Strefa czerwona:

 • ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę;
 • od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne);
 • podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2,
 • w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób;
 • w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

  121809962_952635288896318_4367655787397408845_o

00018

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Górze z dnia 15.10.2020 r.:

- ilość osób objętych kwarantanną – 126

 • Gmina Góra - 74
 • Gmina Wąsosz - 14
 • Gmina Niechlów - 35
 • Gmina Jemielno – 3

-ilość osób objętych izolacją – 11-

ilość osób objętych nadzorem epidemiologicznym – 283

- ilość osób z potwierdzonym wynikiem na obecność koronawirusa – 11 w tym:

 • Gmina Góra - 6
 • Gmina Wąsosz - 3
 • Gmina Niechlów - 2
 • Gmina Jemielno – 0

Z uwagi na to, że szpitale zakaźne znajdują się poza powiatem górowskim nie możemy udzielić informacji dot. osób hospitalizowanych.

95566881_670130623558337_7239955916223676416_n

Zakończono prace związane z zadaniem pn. „Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12, 33/13, 33/14, 33/15, 33/16, 33/22, 40, 316/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechlów”. W ramach prac wykonano nową nawierzchnię z masy bitumicznej wraz z wykonaniem podbudowy na całej długości. Oprócz tego ułożono nowe oraz przebudowano istniejące już chodniki, a także wykonano odprowadzenie wód opadowych do studni chłonnych.

Całość zadania wyniosła 279 267,81 zł, ale warto przypomnieć, że na to zadanie otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 209 450, 86 zł.  Wykonawcą zadania była firma DROGOMEL.

img_3152