Gmina Niechlów

Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza – likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB jest ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, jest również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat programów finansowania wymiany pieców. Odpowiedzialnym za to zadanie jest Główny Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB). Cała baza zbierania danych ma być rozwijana etapami do 2023 r.

Od 1 lipca każdy właściciel lub zarządca budynku lub lokalu będzie zobowiązany jest złożyć deklarację o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji, natomiast dla nowo powstałych budynków termin wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła. Deklaracje mieszkańcy mogą złożyć w Urzędzie Gminy, pok. nr 11, tel. 65 544 32 56.

Dane będą stopniowo i na bieżąco uzupełnianie. Informacje będzie mógł uzupełnić np. kominiarz w czasie kontroli w naszych domach, jednak głównym źródłem danych będzie społeczeństwo, a dokładniej właściciele nieruchomości.

Więcej informacji na stronie GUNB: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Deklaracja A

Deklaracja A (instrukcja wypełnienia)

Deklaracja B

Deklaracja B (Wzór wypełnienia)

Ulotka informacyjna

unnamed