Gmina Niechlów

Informujemy, że Gmina Niechlów przystąpi do realizacji programu priorytetowego pod nazwą „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, w związku z naborem wniosków ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Niezbędnym do realizacji programu było zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Gminy Niechlów odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:

  • Folii rolniczych,
  • Siatki i sznurka do owijania balotów,
  • Opakowań po nawozach,
  • Big Bagów.

W związku z powyższym, wszystkie osoby, które w wyznaczonym terminie złożyły informacje o posiadanych odpadach, winni złożyć wniosek potwierdzający chęć uczestnictwa w projekcie w Urzędzie Gminy Niechlów w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2021 r. Wniosek do pobrania w załączniku  lub w pokoju nr 11 kontakt pod numerem tel. 65 54432 57 .

Przypominamy również, że rolnicy zobowiązani do rejestracji w bazie BDO (gospodarstwa rolne powyżej 75 ha) będą zobowiązani do wygenerowania przed odbiorem odpadów karty przekazania odpadów.

UWAGA! Zadanie będzie realizowane w momencie uzyskania przez Gminę dotacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wniosek


folie