Gmina Niechlów

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dotyczy teksu planu) dla części obrębu Niechlów i części obrębu Naratów został opracowany.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 16 września 2021 r. w pokoju nr 21 w Urzędzie Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów, w godzinach 15.00-16.00

Zgodnie z art. 18 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi, które należy składać do Wójta Gminy Niechlów:

– na piśmie lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Niechlów, ul. Głogowska 31, 56-215 Niechlów,

– w formie elektronicznej przez system ePUAP lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 18 października 2021 r.

Projekt zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest dostępny, od dnia wyłożenia, na stronie https://niechlow.biuletyn.net w zakładce Informacje > Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.