Gmina Niechlów

Jednym z zabytków gminy Niechlów jest neogotycki kościół w Wągrodzie, który został wzniesiony w 1905 r. jako ewangelicki. Obecnie jest to katolicka świątynia p.w. Wniebowzięcia NMP. Jego bryła z wieżą przykrytą ostrosłupowym hełmem stanowi dominatę wysokościową całej miejscowości. Po południowej stronie terenu przykościelnego usytuowano dom parafialny, wzniesiony w latach 1909-1910, który po roku 1945 przeznaczono na szkołę podstawową. Obecnie jest to budynek mieszkalny. Obszar kościoła i dawny dom pastora objęty jest ścisłą strefą ochrony konserwatorskiej "A".

projekt-bez-tytulu2

projekt-bez-tytulu