Gmina Niechlów

Pierwsze wzmianki o Niechlowie pojawiły się w dokumentach już w 1310 roku jako Nechlow i w 1320 roku jako Nichelow. Ziemie te przez kilka stuleci  nie należały do Polski więc herb powinien odwoływać się do najstarszej historii Niechlowa oraz charakterystycznych zabytków, tradycji rolniczych lub łowieckich.

Najbardziej charakterystycznymi dla naszej gminy zabytkami są Krzyż Pokutny koło Niechlowa oraz dzwonnica w Żabinie z XVIII wieku która okazała się bardzo oryginalnym  motywem w heraldyce.

Ponieważ herb jest nie tylko symbolem gminy, ale także znakiem rozpoznawczym. Przyjęto, iż należy zrezygnować z przedmiotów często powtarzających się  w herbach innych miejscowości, a więc kłosów i orła dolnośląskiego, który jest charakterystyczny dla miast.

Dużą uwagę należy przywiązać przede wszystkim do tego, aby herb był czytelny oraz opracowany zgodnie z regułami sztuki heraldycznej. Najlepiej wymogi te spełniał projekt który pokazywał w  polu błękitnym na dzwonnicy złotej z takimż dzwonem i dachem czerwonym złotego sokoła. Sokół nie jest naturalny lecz heraldyczny, stylizowany podobnie jak orzeł na godle państwowym, z dzwonkiem i białą obrożą na szyi.