Gmina Niechlów

ZMIANA STAWEK ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

           

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/146/20120 r.Rady Gminy Niechlów z dnia    27 lutego 2020 roku w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności,(Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego 2020.1746).

Urząd Gminy Niechlów zawiadamia, że:

- od dnia 1 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Nowe stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są następujące:

  1.     Nieruchomości zamieszkałe

- Selektywna zbiórka od jednego mieszkańca - 24,00 zł

- Selektywna zbiórka od jednego mieszkańca posiadającego  przydomowy kompostownik         - 23,00 zł

  1. Nieruchomości niezamieszkałe

Rodzaj pojemników

Selektywna zbiórka

110l

5,40 zł

120l

5,90 zł

240l

11,80 zł

1100l

54,10 zł

7000l

344,70 zł