Gmina Niechlów

CEL ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

Celem zespołu interdyscyplinarnego są zadania na poziomie strategicznym. Pełni on funkcję strategiczno-koordynującą polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są:

  • Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy wobec dziecka lub współmałżonka.
  • Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane i pozbawione należytej opieki itp.
  • Rodziny, w których nadużywa się alkohol lub inne używki.
  • Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a dzieckiem, zaburzenia zachowania dzieci na tle takich konfliktów, ucieczki z domów itd.
  • Rodziny, w których rodzice lub opiekunowie są umysłowo, emocjonalnie, lub fizycznie upośledzeni.
  • Rodziny, w których matka lub ojciec zostali osadzeni w więzieniu.
  • Rodziny zastępcze i adopcyjne, które przeżywają problemy związane z wychowywaniem powierzonych dzieci.
  • Rodziny, w których rodzice lub rodzic jest osobą nieletnią.