Gmina Niechlów

Skład Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Szef Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Beata Pona - Wójt Gminy Niechlów

Michał Frąckowiak - p.o Wójta Gminy Niechlów

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

........................... - Sekretarz Gminy

Zastępca Szefa Zespołu
Zarządzania Kryzysowego

Jacek Janik – Referent ds. Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej, Spraw Wojskowych, Informatyk

Członkowie Zespołu

Agnieszka Przybylska - Skarbnik Gminy

Dariusz Raczycki - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska

Anna Mróz – z-ca Skarbnika Gminy

Danuta Nuckowska Ciulak - Kierownik GOPS

Henryk Merta – Kierownik ZGKMiW

Karolina Czak– p.o Dyrektor GOK

Dariusz Matkowski – NZOZ

Tomasz Matuszewski – KP Policji

Maciej Liśkiewicz - KP PSP

Bronisław Pospiech - Dyrektor ZSiP Niechlów

Aneta Juska - Dyrektor ZSiP Siciny

Hieronim Fibich – Naczelnik OSP Niechlów