Gmina Niechlów

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem PKW z dnia 07 maja, dotyczącego wyborów na prezydenta w 2020 roku.

https://pkw.gov.pl/aktualnosci/wyjasnienia-stanowiska-komunikaty/komunikat-panstwowej-komisji-wyborczej-z-dnia-7-maja-2020-roku

8 maja obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięstwa i Wolności, który upamiętnia zakończenie II wojny światowej. Święto zostało ustanowione w 2015 r., a ustawa, która została podpisana przez byłego Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego zniosła tym samym Święto Zwycięstwa i Wolności obchodzone 9 maja i funkcjonujące w kalendarzu od 1945 r., które zostało ustanowione przez władze PRL.

W imieniu mieszkańców oraz radnych kwiaty pod pomnikiem w Sicinach zostały złożone przez Przewodniczącego Rady oraz Sekretarza Gminy.

95847876_673833079854758_3003841534878547968_n

Od czwartku 7 maja rolnicy, którzy ponieśli w gospodarstwach straty spowodowane klęskami żywiołowymi bądź wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mogą składać
w ARiMR wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

O pomoc z PROW 2014-2020 mogą ubiegać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto o wsparcie mogą wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.Dotacje są dostępne dla tych, którzy ponieśli straty w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzednich.

Maksymalna kwota wsparcia, jaką może otrzymać rolnik w całym okresie realizacji PROW 2014-2020, wynosi do 300 tys. zł, z tym że nie może przekroczyć ona poziomu 80 proc. kosztów kwalifikowanych.

W związku z ogłoszonym w Polsce stanem epidemii, która ograniczyła możliwość osobistego załatwiania spraw przez rolników w placówkach ARiMR, wnioski można przekazywać do oddziałów regionalnych w następujący sposób: w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą, za pośrednictwem platformy ePUAP lub pocztę tradycyjną. Wnioski można również dostarczyć do specjalnych wrzutni, które ustawione są w placówkach terenowych Agencji.

 

armir

95815797_671931130044953_779246391938514944_n

3 maja minęła 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Konstytucja przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej (nazwany później Wielkim) w dniu 3 maja 1791 roku w Warszawie była pierwszą w Europie i drugą w świecie nowoczesną konstytucją.

Z tej okazji Przewodniczący Rady Gminy Niechlów wraz z Zastępcą Wójta w imieniu mieszkańców naszej gminy złożyli symboliczne kwiaty pod obeliskiem w Sicinach.

 

95768296_671302200107846_1121378057899212800_o 

0001

koronawirus

Gmina Niechlów otrzymała grant na sprzęt komputerowy, który zostanie zakupiony i przekazany dyrektorom placówek oświatowych na terenie Gminy Niechlów, celem użyczenia na czas panującej epidemii wśród uczniów.

Grant w wysokości 59 715,00 zł w ramach projektu "Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" jest odpowiedzią na obecną sytuację w szkolnictwie,

związaną z wprowadzeniem na obszarze naszego kraju epidemii, wywołanej COVID-19. Operatorem inicjatywy jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

 

 

komp-1586945001

Jako jedna z dziesięciu gmin z okręgu wrocławskiego, Gmina Niechlów uzyskała dofinansowanie w wysokości 456 063,00 zł na przebudowę ul. Krótkiej w Niechlowie.

Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na dwa odcinki o łącznej długości 250 mb, których płyty betonowe zastąpi masa bitumiczna. W naborze gmina wnioskowała również o drogę w Głobicach, jednak wniosek nie spełnił wymagań formalnych. Stosowane zmiany i poprawki zostały już naniesione tak, aby w kolejnym naborze móc ponownie wnioskować o przebudowę tej drogi.

Drogi, na które zostały wykonane dokumentacje projektowe zostaną złożone we wnioskach w kolejnym naborze już w sierpniu:

a) Wroniniec odcinek 608 mb - wartość 797 143,89 zł,

b) Niechlów ul. Tylna 244 mb - wartość 302 635, 35 zł,

c) Bogucin odcinek 401 mb - wartość 593 772,56 zł

d) Głobice: odcinek 965 mb - wartość 1 505 214,91 zł,

Jest to pierwsze dofinansowanie, które Gmina Niechlów otrzymała z Funduszu Dróg Samorządowych.

 

93773512_661424221095644_7220358113596014592_o

Z uwagi na utrudnienia spowodowane rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 termin naboru wniosków o przyznanie pomocy z PROW 2014-2020 na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” w obszarze nawadniania w gospodarstwie został wydłużony o trzy miesiące. Rolnicy, którzy będą chcieli starać się o dotację w ARiMR z PROW 2014-2020 na inwestycje dotyczące nawadniania gospodarstw mają czas na złożenie wniosku do 10 lipca.

Formularze: wniosku o przyznanie pomocy (WoPP), wniosku o płatność (WoP) wraz z instrukcjami ich wypełniania oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy są udostępnione na stronie www.arimr.gov.pl w zakładce „Pobierz wniosek”.

 

was_220420_02