Gmina Niechlów

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Niechlowie, wymagane dokumenty należy złożyć do 12 maja 2022 r. do godz. 14:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, wymagane dokumenty należy złożyć do 12 maja 2022 r. do godz. 14:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

W Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie odbyło się kolejne spotkanie, podczas którego Michał Frąckowiak rozmawiał z zaproszonymi uczestnikami o rozwoju turystycznym naszej gminy. Formularz, który wypełniali uczestnicy spotkania oraz mieszkańcy gminy pozwolił nam przede wszystkim na opracowanie w formie prezentacji mocnych i słabych stron naszej gminy pod kątem turystki. Wśród najczęściej wymienianych mocnych stron pojawiła się m.in. bliskość ośrodków miejskich np. Głogów, Leszno, duże zalesienie, położenie w obszarze "Natura 2000", brak rozbudowanego przemysłu. Natomiast w słabych stronach najczęściej wymieniane to m.in. brak bazy noclegowej, słaba infrastruktura drogowa, brak oznakowanych szlaków rowerowych.
Zgodnie z zapowiedziami p.o. wójta do końca września planowane jest oznakowanie istniejących tras rowerowych, a w najbliższym czasie postawienie także tablic informacyjnych przy zabytkach naszej gminy. Kolejne spotkanie już w maju.
W spotkaniu uczestniczył m.in przewodniczący Rady Gminy Stanisław Galant, dyrektor szkoły w Niechlowie Bronisław Pospiech, prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego "Trzy Stawy" Wacław Krawiec, właściciel Trening Albert Ranch.
img_20220427_110435

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. promocji, wymagane dokumenty należy złożyć do 09 maja 2022 r. do godz. 14:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium