Gmina Niechlów

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców Główny Urząd Statystyczny informuje, że jest dostępna najnowsza edycja Statystycznego Vademecum Samorządowca: https://svs.stat.gov.pl/?id=1

Statystyczne Vademecum Samorządowca (SVS) to system stworzony przez statystykę publiczną w odpowiedzi na rosnące potrzeby informacyjne jednostek samorządu terytorialnego. Jego podstawowym celem jest dostarczenie radnym oraz członkom organów wykonawczych samorządów kompleksowych, jednolitych metodologicznie i jakościowo informacji, odpowiadających zadaniom określonym w ustawach kompetencyjnych samorządu terytorialnego. Materiały te pozwolą na szybką i sprawną diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej w regionach. W ten sposób SVS wspiera przedstawicieli samorządów terytorialnych w zarządzaniu regionem, w tym w realizacji zadań bieżących oraz długofalowych, takich jak tworzenie strategii i polityk o zasięgu regionalnym i lokalnym. Wskaźniki pogrupowane są w obszary dotyczące najważniejszych zagadnień związanych ze społeczną, gospodarczą i finansową sytuacją samorządów m.in. z zakresu finansów publicznych, rynku pracy, pomocy społecznej, infrastruktury, bezpieczeństwa publicznego i gospodarki przestrzennej. W miarę dostępności dane prezentowane są dla ostatnich 5 lat (w tablicach) i dla ostatnich 10 lat (na wykresach linowych).

logo_gus_kolor

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało tłumaczenie na język ukraiński obowiązujących w Polsce zasad segregacji odpadów, zachęcamy do zapoznania. Міністерство клімату та довкілля підготувало переклад українською мовою правил розділення сміття, що діють у Польщі, радимо прочитати.

 

jak-segregowac-pl

jak-segregowac_ua

spotkanie-wielkopostne-3

Wczoraj w Gminnym Ośrodku Kultury w Niechlowie odbyło się spotkanie roboczo-organizacyjne w sprawie rozwoju turystycznego naszej gminy. Michał Frąckowiak rozmawiał m.in. z przedstawicielami oświaty, kultury, przedsiębiorcami, radnymi, sołtysami i mieszkańcami. Głównym celem spotkania było omówienie działań w celu ożywienia turystycznego, a także rozmowa o najbardziej korzystnych formach turystki w naszej gminie. Zaproszone osoby z dużym zaangażowaniem wymieniały się pomysłami i doświadczeniami. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się już za miesiąc uczestnicy będą analizować m.in. słabe i mocne strony naszej gminy pod kątem turystki  Jeżeli ktoś z mieszkańców ma ochotę podzielić się również swoimi spostrzeżeniami, pomysłami to na naszej stronie internetowej dostępny jest formularz, który należy wypełnić i odesłać na maila wskazanego w tym formularzu, najpóźniej do 15 kwietnia.
 
 
img_20220329_102445

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, wymagane dokumenty należy złożyć do 12 kwietnia 2022 r. do godz. 14:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium