Gmina Niechlów

Na zaproszenie dyrektora szkoły w Niechlowie Bronisława Pospiecha, Michał Frąckowiak wspólnie z Agnieszką Przybylską wziął udział w uroczystości związanej z Dniem Edukacji Narodowej.

Ten uroczysty dzień był doskonałą okazją do podsumowań i wręczenia wyróżnień nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji oraz uczniom, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce, a także wybitne osiągnięcia w dziedzinie artystycznej.
Bronisław Pospiech Nagrodą Dyrektor wyróżnił: Halinę Kuchtę, Annę Zarzycką, Małgorzatę Wojterę, Katarzynę Ratajczak, Małgorzatę Fabijańczyk, Agnieszkę Kużdowicz, Małgorzatę Mizińską, Iwonę Zieleń, Małgorzatę Milecką, Agnieszkę Kwaśnik, Karolinę Domańską, Małgorzatę Guz, Halinę Kędzierską, Annę Kurdek, Ewę Marciniak-Guz, Elżbietę Sornat, Jerzego Kuchtę.

- Szanowni Państwo, chciałbym bardzo złożyć serdeczne życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Chciałbym prosić Grono Pedagogiczne, aby w przekazywaniu swojej wiedzy byli konsekwentni i wymagający, bo tak naprawdę dopiero po latach to zaprocentuje, a Wasi wychowankowie to docenią. Wszystkim wyróżnionym nauczycielom, pracownikom obsługi i administracji gratuluję wyróżnień i życzę powodzenia w dalszej pracy.- mówił Michał Frąckowiak

Z rąk p.o. wójta stypendia naukowe otrzymali: Weronika Kopaniecka, Oliwia Pytel, Anna Kwaśnik, Bartosz Bojanek i Aleksandra Magdycz, natomiast stypendia artystyczne otrzymali: Stanisław Monkiewicz, Magdalena Mączka, Klaudia Kmiecik, Kacper Stojanowski, Aleksandra Magdycz, Anna Kwaśnik i Izabela Guz.

img_6998

img_6912

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Rozwoju i Ochrony Środowiska, wymagane dokumenty należy złożyć do 27 października 2021 r. do godz. 12:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Niechlowie, wymagane dokumenty należy złożyć do 27 października 2021 r. do godz. 12:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

Wójt Gminy Niechlów ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze ds. rolnictwa i ochrony środowiska, wymagane dokumenty należy złożyć do 27 października 2021 r. do godz. 12:00. Więcej informacji: link

600d287f13443_o_medium

plakat_webinar