Gmina Niechlów

Prace związane z obsługą ciągników, agregatów, kombajnów, maszyny załadunkowe i wyładunkowe wymagają wchodzenia na pewną  wysokość. Dotyczy to także korzystania z różnego rodzaju pomieszczeń magazynowych na strychach, piwnicach, zabudowań inwentarskich oraz mieszkalnych. Najbardziej bezpieczne są schody o kącie nachylenia 30ᵒ, stopniach o wysokości 0,17 m i głębokości około 0,29 m, wyposażone w podesty i barierki o mocnej, stabilnej konstrukcji. Schody powinny być mocne, wykonane z antypoślizgowego materiału i wyposażone w wygodne poręcze umieszczone z obu stron na wysokości 1,1m- jeżeli mają powyżej 5 stopni. Wykorzystuj schody do przechodzenia między pomieszczeniami znajdującymi się na różnych poziomach. Przy pracach remontowo-budowlanych stosuj rusztowania i podesty.

Maszyny, którymi posługujesz się w gospodarstwie, powinny być wyposażone w mocne, dobrze zamontowane drabinki i schodki wejściowe do kabin, w podesty robocze do przyczep. Jeżeli podczas prac transportowych koniecznie jest wchodzenie na przyczepę, stosuj odpowiednio długą drabinę, na czas przejazdu mocowaną do burty przyczepy. Zachowuj szczególną ostrożność przy posługiwaniu się drabinami w pobliżu napowietrznych przewodów elektrycznych.     Podczas prac na drzewach korzystaj z różnego rodzaju bezpiecznych drabin ( rozstawnych, wysięgnikowych). Mocuj je stabilnie do drzewa i unikaj stawania na konarach oraz gałęziach.

Zwracaj uwagę by nie trzymać żadnych przedmiotów na schodach i w pobliżu zejść z drabin. Bardzo ważne jest utrzymywanie podłogi pomieszczeń w  dobrym stanie a także o regularnym usuwaniu nierówności.

unnamed

Michał Frąckowiak spotkał się z władzami Starostwa Powiatowego w Górze – starostą Urszulą Szmydyńską oraz wicestarostą Andrzejem Rogalą. Spotkanie dotyczyło planowanej przebudowy skrzyżowania w Łękanowie, które według inicjatora pomysłu radnego Jana Czerwińskiego stwarza duże niebezpieczeństwo i zagrożenie dla mieszkańców. W spotkaniu udział wzięli także mieszkańcy Łękanowa, przez których grunty miałaby przechodzić przebudowana droga, radny powiatowy Jan Czerwiński, radny powiatowy Ryszard Pietrowiak oraz sołtys wsi Henryka Dul. Wspólnie omówiono proces tego przedsięwzięcia i wymieniono się uwagami, które zostaną uwzględnione przy tworzeniu wstępnej koncepcji tego zadania. Ostateczne stanowisko mieszkańców w sprawie ewentualnego przejęcia ich gruntów poznamy po przygotowaniu i omówieniu koncepcji.
Radni naszej gminy zabezpieczyli już 50 tys. zł, które będą stanowiły wkład własny, czyli 25% kosztów projektu całej inwestycji.
W najbliższym czasie będzie starano się wypracować rozwiązanie, które będzie korzystne dla wszystkich stron.

243948435_1003290996908963_4466404232139543828_n

243988014_1003290873575642_8880301675765599152_n

243374995_4399086536852470_4735527496400333508_n

Przypominamy, że od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków mają obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Deklaracja dotyczy źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach zarówno mieszkalnych jak i niemieszkalnych. Deklaracje można składać:

  • w formie elektronicznej – indywidualnie przez mieszkańca pod adresem http://zone.gunb.gov.pl
  • w formie papierowej – w Urzędzie Gminy Niechlów - ul. Głogowska 31, druk deklaracji do wypełnienia dostępny na miejscu.

Obowiązujące terminy:

  • dla budynków istniejących – 12 miesięcy na złożenie deklaracji,
  • dla budynków nowo powstałych – 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła.

ceeb21

Do czwartku (30 września) trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Obowiązkową formą jest samospis internetowy, poprzez aplikację: https://nsp2021.spis.gov.pl/#/login?redirect=%2Fobligations.
Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. Spisać się można także w naszym urzędzie, w godzinach otwarcia: wtorek 7:00-15:00, środa 7:00-15:00, czwartek 7:00-21:00.

spis-powszechny-2021