Gmina Niechlów

Informujemy, że 14 maja br.od godziny 10:00 do 17:00 w Klubie Seniora w Żuchlowie odbędą się spotkania konsultacyjne dot. opracowania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Niechlów, na przykładzie m. Żuchlów. Z uwagi na trwające obostrzenia, chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o zapisy pod numerem telefonu 65 544 32 46. Podczas spotkania będzie można zgłaszać swoje wnioski i uwagi do miejscowego planu. W trakcie spotkania obecny będzie projektant oraz pracownik urzędu, który zajmuje się planowaniem przestrzennym w naszej gminie.

Przypominamy, że nasza gmina bierze udział w projekcie "Bliska Przestrzeń", który ma na celu wzmocnienie procesów konsultacji społecznych w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 50 tyś. mieszkańców w zakresie planowania przestrzennego poprzez przekazanie grantów na prowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych takich dokumentów jak studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach tego projektu stworzona ankieta internetowa, przez którą mogą Państwo również składać swoje wnioski na temat związane z planowaniem przestrzennym.

czarna-biala-nowoczesna-dom-zdjecie-dzien-otwarty-ulotka

Ochotnicza Straż Pożarna w Niechlowie już niedługo będzie służyć i dbać o bezpieczeństwo naszych mieszkańców nowym wozem strażacki. Z ogłoszonej wczoraj listy wynika, że OSP Niechlów otrzyma dofinansowanie na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. W tym roku do jednostek OSP w całej Polsce trafi 314 samochodów ratowniczo-gaśniczych o łącznej wartości ok. 244 mln zł. W większości będą to najbardziej uniwersalne – średnie samochody ratowniczo-gaśnicze (ok 80%).

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nasze działania pani marszałek Elżbiecie Witek, posłowi na sejm RP Mirosławie Stachowiak - Różeckiej oraz posłowi na Sejm RP Pawłowi Hreniakowi.

182671087_418223166148119_8961322331353742128_n

Od 4 maja br. swoją pracę przez telefon rozpoczynają rachmistrzowie spisowi. Będą dzwonić z numeru 22 828 88 88. Rachmistrz spisowy ma nadany oficjalny identyfikator wydany przez Wojewódzkie Biuro Spisowe zawierający imię i nazwisko,  numer, godło, informację o przetwarzaniu danych osobowych.Tożsamość rachmistrza można sprawdzić na infolinii spisowej pod numerem 22 279 99 99 i również poprzez aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa, decyzją Generalnego Komisarza Spisowego rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich (i odwiedzać respondentów w domach) aż do odwołania. Osoby, które pukają do drzwi i podają się za rachmistrzów mogą być oszustami. Prosimy zgłaszać takie przypadki na policję. Jeśli obowiązek spisowy został już zrealizowany przez Internet albo poprzez infolinię spisową nikt nie będzie dzwonić do respondentów w tej sprawie. Takie kontakty mogą być próbą wyłudzenia danych. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do wiarygodności i rzetelności rachmistrza spisowego, prosimy zaistniały incydent niezwłocznie zgłaszać na infolinię spisową lub do właściwego Biura Spisowego w swoim miejscu zamieszkania. Po weryfikacji rachmistrza i uzyskaniu pewności, że dzwoni w celu przeprowadzenia spisu, prosimy mieć na uwadze, że zgodnie z ustawą nie można odmówić mu podania danych.

Warto zapoznać się zawczasu z zakresem pytań spisowych na stronie www.spis.gov.pl. Rachmistrz nie zapyta o zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, numer konta, PIN do karty czy dane logowania do bankowości internetowej. Takich pytań w formularzu spisowym nie ma! Mogą wskazywać na próbę wyłudzenia danych. Sprawę należy niezwłocznie zgłosić na policję.Zapewniamy, że dane zbierane na potrzeby spisu są bezpieczne i nikomu nie zostaną przekazane. Osoby wykonujące prace spisowe są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Za jej niedotrzymanie grożą sankcje, w tym kara pozbawienia wolności. 

Jeżeli ktokolwiek zidentyfikuje zdarzenie podszycia się pod jego tożsamość powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie GUS kontaktując się z infolinią spisową pod numerem 22 279 99 99 (infolinia działa od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 i jest obsługiwana przez pracowników statystyki publicznej) lub poprzez formularz: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan/ zaznaczając w temacie „bezpieczeństwo, w tym zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa”.

rachmistrz-telefon-strona-nsp-25-25-1024x688

3 maja Michał Frąckowiak, Stanisław Galant oraz Wojciech Kuryłło uczcili 230. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja składając symboliczne kwiaty pod pomnikiem w Sicinach.

 

img_4498

img_4495