Gmina Niechlów

GMINNA BIBLIOTEKA W NIECHLOWIE

Zaprasza:

Poniedziałek 1000 do 1800
Wtorek 800 do 1500
Środa 1000 do 1800
Czwartek 800 do 1600
Piątek 1000 do 1800

 

Gromadzka Biblioteka powstała w dniu 25 maja 1955 roku w Wągrodzie. Stanowisko bibliotekarza objęła wówczas Zofia Sokołowska. Wraz z powstaniem biblioteki zostały założone 4 punkty biblioteczne. 2 lata później biblioteka zostaje przeniesiona do Żuchlowa, gdzie funkcjonuje aż do roku 1961. W tym to roku bowiem biblioteka ponownie zostaje przeniesiona tym razem jednak do lokalu przy GRN w Niechlowie. W 1973 roku Biblioteka Gromadzka zostaje przekształcona w Bibliotekę Gminną, której podlega Filia w Sicinach oraz 12 punktów bibliotecznych. Od 1977 roku biblioteka przeniosła się do nowych pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury gdzie swoje miejsce ma do dziś. Rozwój biblioteki sprawił, iż w roku 1990 roku władze samorządowe przydzielają Bibliotece dodatkowe zadania czyli prowadzenie kiosku, kolportaż prasy i wypożyczalnia kaset video. Kolejną ważną datą w historii biblioteki jest rok 1999 gdyż wtedy to właśnie biblioteka zostaje przekształcona i działa jako placówka samodzielna

Obecnie biblioteka w księgozbiorze posiada 21 823 woluminy, jej czytelnikami jest 401 osób.

Biblioteka prowadzi różne formy rozpowszechniania książki i czytelnictwa. Należą do nich:

            - Spotkania autorskie
            - imprezy artystyczne
            - lekcje biblioteczne
            - wycieczki do bibliotek
            - wystawy i wystawki

KSIĄŻKI I CZASOPISMA
UDOSTĘPNIAMY NIEODPŁATNIE


 

KONTAKT 

Gminna Biblioteka w Niechlowie

ul. Dworcowa 9

56-215 Niechlów

tel/faks 65 543-58-01